Przysięga małżeńska – najważniejszy moment w dniu ślubu

W dniu ślubu złożenie przysięgi małżeńskiej jest jednym z najważniejszych i najbardziej wzruszających momentów. To wtedy para młoda publicznie deklaruje swoją miłość, wierność i oddanie drugiej osobie. Przysięga małżeńska jest symbolicznym aktorem, który oficjalnie rozpoczyna nowy etap w życiu zakochanej pary – etap małżeństwa. W tym artykule poznamy różnice między przysięgą małżeńską cywilną a kościelną oraz przeanalizujemy teksty obu przysiąg. Dowiedzmy się, jak przygotować się do tego ważnego momentu i jakie są najważniejsze elementy przysięgi małżeńskiej.

Różnice między przysięgą małżeńską cywilną a kościelną

Przysięga małżeńska cywilna i kościelna różnią się nie tylko formą, ale również treścią. Przysięga małżeńska składana w Urzędzie Stanu Cywilnego ma charakter świecki i opiera się na przepisach prawa państwowego. Z kolei przysięga małżeńska w kościele ma wymiar religijny i jest związana z obrządkiem sakramentalnym. Oba rodzaje przysiąg mają jednak ten sam cel – zobowiązanie przed samym sobą, partnerem i społecznością do wierności, miłości i szacunku w małżeństwie.

Przysięga małżeńska cywilna

Przysięga małżeńska w Urzędzie Stanu Cywilnego składa się z kilku elementów, które para młoda musi wypowiedzieć publicznie. Przysięga ta jest zwykle krótsza niż przysięga kościelna, ale równie ważna. Oto podstawowe pytania, na które para musi odpowiedzieć:

  1. Czy chcecie zawrzeć związek małżeński dobrowolnie i bez żadnego przymusu?
  2. Czy chcecie wytrwać w związku małżeńskim w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia?
  3. Czy chcecie dobrowolnie i z miłością przyjąć i wychować potomstwo?

Po odpowiedziach na te pytania, para młoda składa przysięgę małżeńską, która zwykle brzmi:

“Ja (imię), biorę Ciebie (imię) za małżonka/małżonkę i ślubuję Ci miłość, wierność i szacunek. Obiecuję być przy Tobie w radości i smutku, w zdrowiu i chorobie, przez całe nasze życie.”

Przysięga małżeńska kościelna

Przysięga małżeńska w kościele jest bardziej rozbudowana i ma silne podłoże religijne. Oto główne elementy przysięgi kościelnej:

  1. Odpowiedzi na pytania księdza: Para młoda odpowiada “chcemy” na trzy pytania zadane przez księdza. Pierwsze pytanie dotyczy dobrowolnego zawarcia małżeństwa, drugie pytanie dotyczy wierności w związku małżeńskim, a trzecie pytanie dotyczy wychowania potomstwa w wierze katolickiej.
  2. Złożenie przysięgi: Para młoda podaje sobie prawe dłonie i wypowiada przysięgę małżeńską. Przysięga ta zwykle brzmi:

“Ja (imię), biorę Ciebie (imię) za męża/żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Obiecuję, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Bóg Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.”

Przysięga małżeńska – tekst przysięgi cywilnej i kościelnej

Ważne jest, aby para młoda znała tekst przysięgi małżeńskiej, niezależnie od tego, czy ślub cywilny odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego czy to ślub religijny w kościele. Przygotowanie się do tego momentu pomoże uniknąć stresu i pomyłek. Poniżej przedstawiamy teksty przysięgi małżeńskiej, które para młoda może wykorzystać:

Tekst przysięgi małżeńskiej cywilnej

“Ja (imię), biorę Ciebie (imię) za małżonka/małżonkę i ślubuję Ci miłość, wierność i szacunek. Obiecuję być przy Tobie w radości i smutku, w zdrowiu i chorobie, przez całe nasze życie.”

Tekst przysięgi małżeńskiej kościelnej

“Ja (imię), biorę Ciebie (imię) za męża/żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Obiecuję, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Bóg Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.”

Przysięga na całe życie

Przysięga małżeńska jest jednym z najważniejszych momentów w dniu ślubu. Bez względu na to, czy jest składana w Urzędzie Stanu Cywilnego czy w kościele, przysięga ta symbolizuje zobowiązanie do miłości, wierności i szacunku w małżeństwie. Znajomość tekstu przysięgi małżeńskiej i odpowiednie przygotowanie się do tego momentu pomaga uniknąć stresu i pomyłek. Warto więc poświęcić czas na zapoznanie się z treścią przysięgi i świadomie wypowiedzieć te ważne słowa w dniu ślubu. Niech przysięga małżeńska będzie solidnym fundamentem dla Waszego wspólnego życia.